GRÄNSFORS© Yxor

Att göra en bra produkt är att visa ansvar mot den som ska köpa och använda produkten. En bra produkt, som man rätt lär sig använda och vårda, får sannolikt en ökad livslängd. Detta är bra för kunden, användaren. Men det är bra också i ett större sammanhang: ökad produktlivslängd gör att vi tar mindre (minskad förbrukning av råvaror och energi), behöver göra mindre (får tid att göra annat som känns viktig eller njutbart), förstör mindre (mindre avfall).
Gränsfors Bruk har som ett av sina mål att göra bra produkter som har lång livslängd. Som ett bevis för denna målsättning, och för att det inte ska finnas någon tvekan att vi har ett ansvar, lämnar Gränsfors Bruks AB 20 års garanti. Ett "YXGARANTIKORT" finns i den YXBOK som följer med vid köp av yxa. En förutsättning för garanti är att råden i Yxboken för hur man använder och sköter en yxa följs.

Gränsfors Bruk har tillverkat yxor sedan 1902 och kofötter sedan 1942.