GRÄNSFORS

Gränsfors Bruks yxor är indelade i fyra olika kategorier, utifrån vilket användningsområde yxan ska användas. De fyra kategorierna är: Skogsyxor, Klyvyxor, Timrings- och slöjdverktyg samt Dubbeleggade yxor. Utöver det har vi även ett mindre antal historiska yxor samt ett urval av övriga yxrelaterade produkter.

Gränsfors Bruk har under mer än 100 år byggt upp en verksamhet kring tillverkning av handsmidda yxor och yxkunskap, med fokus på kvalitet och miljöansvar.

I samarbete mellan smederna vid Gränsfors Bruk och formgivare Hans Erik Persson har Gränsfors Bruk tagit fram yxor med form och funktion som utgår från gammal kunskap, ofta bortglömd, som är anpassad till dagens småskaliga huggande. Fokus har lagts på att ta fram yxor som tar hänsyn till miljön, utan onödig förbrukning av naturens resurser.

Alla ackord är borttagna och smeden kan därigenom lägga mer tid på att smida en bra yxa, vilket resulterar i att inget onödigt efterarbete behövs. Efterarbete som annars vanligtvis görs för att dölja brister i själva smidet. Det är något som skiljer Gränsfors Bruks yxor från industritillverkade yxor. På Gränsfors Bruk får smideshantverket ta sin tid.

Ingen grovslipning, finslipning eller polering behövs av yxhuvudena, med undantag av själva eggen. Yxorna behöver heller inte målas. Samtliga yxor som produceras vid Gränsfors Bruk är handsmidda. eller lackeras. Vid skaftningen används numera inte miljöfarligt Epoxylim utan skaftet fästs istället med en traditionell träkil. Det är inte bara bättre för miljön utan även bättre för den som skaftar. Eggskyddet som följer med Gränsfors yxor är tillverkat av vegetabilgarvat läder.

Tillverkningen av yxor vid Gränsfors Bruk bygger på ett par grundläggande teser:

  • En yxa blir så bra som den sammanlagda yrkesskickligheten hos de människor som smidit, slipat och skaftat yxan. Alla yxor vi tillverkar är gjorda av människors händer. Alla dessa människor ska ha stor respekt och erkännande för sitt yrkeskunnande. Utan dem vore företaget ingenting.
  • Förnuftigare produktion kräver mindre naturreserver samt ger ökad kvalitet och produktlivslängd. Ökad produktlivslängd bidrar till att minska förbrukningen av naturens resurser och minska mängden avfall.

  • Allt onödigt vid yxans tillverkning bör tas bort. Onödig slipning, putsning, målning och skaftning med Epoxylim har tagits bort. Detta ger bättre arbetsmiljö, mindre energiförbrukning samt mindre påverkan på naturen.

  • Vi har ett gränslöst ansvar för ”Den totala kvaliteten”. Arbetsmiljö, produktansvar och hänsyn till naturen är några delområden. Medmänsklighet, etik, och skönhet några andra.

  • God kunskap om en produkt ökar dess värde och livslängd. Därför behöver yxanvändaren information. Yxboken är ett sätt, kurser och Gränsfors Yxmuseum andra.