Weber® Garantiprogram

GARANTIPROGRAM
Se de olika modellernas garantitider:
Alla Webers produkter har ett garantiprogram med UPP till 12 års garanti på vissa delar.
Bucklor och skador på en grill som är taget i bruk godkänns inte som en reklamation. Vid produktfel och transportskador skall grillen reklameras direkt, innan grillen tas i bruk. Vid skadade delar på grillen byter vi inte hela grillen utan skickar en ny reservdel (t. ex. ett handtag, lock eller ett grillgaller).
Garantin gäller inte skador som är förorsakade av hanteringsfel, felinstallation, ändringar, underlåtelse att utföra normal rutinkontroll och underhåll.

Garantin gäller heller inte skador som orsakats av hårt väder, såsom hagel, storm, jordbävning osv. – eller missfärgningar som orsakats av kontakt med kemikalier, såväl direkt som luftburna. Webers garanti mot rost är en garanti mot genomrostning, vilket betyder att garantin inte gäller ytrost. Uppstår ytrost kan detta enkelt tas bort med syrefri olja. Vi hänvisar i övrigt till de garantiprogram som följer med produkten. Har ni följt ovanstående, har ni full rätt till reklamation. Kontakta Webers återförsäljare för slutlig godkännande av reklamationen. I vissa fall skall produkten i retur till oss för vidare undersökning. De delar av produkten som visar sig vara defekta, repareras eller byts ut.
ALLA GASOLGRILLAR LEVERERAS MED SVENSK REGULATOR OCH SLANG!!!