Integritetspolicy

Sekretess/Integritetspolicy

Lindarn i Kungsbacka AB behandlar samtliga personuppgifter som du lämnar på ett lagligt och korrekt sätt enligt personuppgiftslagen/GDPR.

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Personuppgiftsansvarig är Lindarn i Kungsbacka AB org.nr. 556362-4583.

Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen.

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Lindarn i Kungsbacka AB och ingen information ges ut till tredje part.

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Du har som kund rätt att få ett utdrag över registrerade uppgifter.

Du har rätt att ändra registrerade uppgifter.

Du har rätt att få registrade uppgifter raderade.