Integritetspolicy

Sekretess/Integritetspolicy

Lindarn i Kungsbacka AB behandlar samtliga personuppgifter som du lämnar på ett lagligt och korrekt sätt enligt personuppgiftslagen/GDPR.

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Personuppgiftsansvarig är Lindarn i Kungsbacka AB org.nr. 556362-4583.

Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen.

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Lindarn i Kungsbacka AB och ingen information ges ut till tredje part.

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Registrerades rättigheter:

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att det är rätt person.

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgiter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Om du har ett användarkonto hos har du möjlighet att själv gå in och uppdatera dina uppgifter, se dina kvitto eller din orderhistorik.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig. Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av markandsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudande från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkat dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom kreditansökningar)

För den behandling som vivutför baserat på vårt avtal med dig kan du begära att få de uppgifter som du tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering)

Om du anser att vi hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till integritetsskyddsmyndigheten.

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du når oss på info@lindarn.se eller 0340-201500