MOSQUITO MAGNET R-Octenol 3-pack

Lagerstatus: I lager
Artikelnr: 101015
495 kr.
Du tjänar 14 poäng!
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Tablett med doftämne till din Mosquito Magnet som används för att locka mygg och knott till maskinen. Mosquito Magnet omvandlar gasol till uppvärmd koldioxid motsvarande utandningsluften från människor och varmblodiga djur och tillsammans med R-Octenol blir fällan upp till tio gånger så mer effektiv än om enbart koldioxid används. Efter 32 dygn är lockmedlet förbrukat och tabletten måste bytas ut för att fällan ska fortsätta att fånga lika mycket mygg.

  • Doftämnet lockar mygg och knott till maskinen.
  • Ökar fällans fångstkapacitet upp till 10 gånger.
  • Byt R-Octenoltablett varje gång du byter gasolflaska (10kg)
  • Öppnad R-Octenoltablett verkar upp till 32 dygn.
  • R-Octenol säljes i förpackning om 3 st. tabletter.

1 Tablett innehåller 207,6 mg av Octen-3-ol/1-R-

Cas-nr 3687-48-7

Läs etiketten före användning.

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte eller rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Användningsområde: Medel för insekter.  Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Läs medföljande anvisningar.