Grässaxar/Grästrimmer och röjsågar

Vilken klinga ska jag använda till min röjsåg?

Först får man ta reda på vilken modell på röjsåg man har.Centrumhålet 20 mm eller 111 måste passa. Beroende på om man ska röja sly, eller såga så väljer man klinga utifrån det.

Min röjsåg stannar när den blir varm, vad kan jag göra?

Troligtvis är det en förgasarinställning som behöver justeras. Kan även vara fel på tändspolen m.m. Det bästa är att låta en verkstad fixa det.

Vilken olja ska jag använda till min röjsåg?

En röjsåg drivs i de flesta fall med oljeblandad bensin. (Undantag HONDAS röjsågar) Det bästa är att köpa färdigblandad alkylatbensin. Vill man blanda själv är det tvåtaktsolja man ska använda.

Ska jag använda en bensindriven eller batteridriven röjsåg?

Vid tyngre röjningar ute i skogen är en bensindriven röjsåg att föredra. En batteridriven röjsåg är mer tystgående.

Ska jag använda en bensindriven, batteridriven eller elektrisk grästrim mer?

Beroende på storlek på trädgård utgår man vilken variant man ska välja .I en mindre trädgård passar både en elektrisk eller batteridriven grästrimmer. Med en batteridriven får man större rörelsefrihet. I större trädgårdar kanske en bensindriven är att föredra.