Brännskadefilt BurnFree AKLA

Artikelnr: 0177-91062
2 250 kr.
Du tjänar 67 poäng!

BurnFree är en gel som består huvudsakligen av demineraliserat vatten och Tea Tree Oil (< 1%). Denna Första Hjälpen-produkt bromsar effekterna av en brännskada genom att snabbt kyla skadestället. Värmen transporteras bort genom konvektion och allvarliga skador av djupare hudlager med eventuellt känselbortfall kan många gånger undvikas. Den brännskadade upplever en snabb smärtlindring och risken för blåsbildning minskar väsentligt. Vid kemiska brännskador måste eventuella kemikalierester tas bort eller neutraliseras innan gelen appliceras.

Kompresserna består av skumplast med öppna celler som binder gelen utan att absorbera den. Det är den mest ändamålsenliga lösningen som är både billig och effektiv. Tea Tree Oil utvinns ur Melaleuca alternifolia, ett träd som växer i Australien. Namnet kommer av att nybyggarna ibland använde bladen till te. Redan kapten Cook beskriver detta 1777 under sin andra resa till Australien. Oljan utvinns ur blad och grenspetsar.

Den har använts alltsedan Australien koloniserades.

Används kroppstäckande filt bör den ligga på i max 30 minuter. Håll skadan högt och se till att resten av kroppen hålls varm. Om den skadade huttrar - tag bort filten och förebygg chock.